Milkbench+

Welsh English

Milkbench+

Dan y modiwl hwn, penodwyd tîm newydd i gynorthwyo ffermwyr llaeth ar draws Cymru. Mae'r ddau swyddog rhanbarthol wedi'u hyfforddi i weithio gyda ffermwyr i gasglu'r data a'r wybodaeth iawn er mwyn iddyn nhw allu cymharu sut mae eu menter nhw'n llwyddo, o'i chymharu â ffermydd llaeth eraill, tebyg.

Gall ffermwyr feincnodi'u busnesau fel rhan o grŵp trafod, neu ddewis defnyddio Milkbench+ ar eu pennau'u hunain. Cynlluniwyd y system i gymharu amrywiaeth eang o ddata gyda channoedd o gynhyrchwyr eraill, am bopeth, o gynhyrchu i gostau marchnata.

Mae'r gwasanaethau hyn yn gyfrinachol ac maent yn helpu ffermwyr i roi arfer gorau ar waith a datblygu technegau newydd, ac yn bwysicaf oll, yn eu helpu i leihau costau a chynyddu elw.

  • Astudiaeth Achos 1: Yr hyder i barhau
  • Astudiaeth Achos 2: Rhinweddau Milkbench+
  • Astidiaeth Achos 3: Buddiannau meincodi

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Ffion Jones, Swyddog Gogledd Cymru: 07767 001543 neu ffion.jones@dairyco.ahdb.org.uk