Gweithdy Cynllunio i Wneud Elw

Welsh English

Planning for profit

Mae cynllunio ar gyfer y dyfodol yn gallu bod yn anodd, yn enwedig pan rydych chi hefyd wrthi'n ceisio gwneud yr holl dasgau sydd ynghlwm â rhedeg fferm.

Mae DairyCo wedi creu gweithdy sy'n edrych ar gynllunio busnes er mwyn helpu ffermwyr i wneud penderfyniadau ar gyfer datblygu'u busnesau.

Mae'r gweithdy preswyl deuddydd Cynllunio i Wneud Elw yn rhoi cyfle i ffermwyr i weithio trwy oblygiadau ariannol a rheolaethol senarios gwahanol ar gyfer eu busnesau, gyda help ymgynghorwyr arbenigol a mewnbwn cynhyrchwyr eraill sydd â thoreth o brofiad a syniadau.

Mae'r gweithdy am ddim i ffermwyr llaeth yng Nghymru trwy'r prosiect 'Gwella'r Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru'. Gofynnir am flaendal wrth archebu lle, ond bydd hwn yn cael ei ad-dalu pan fyddwch chi'n mynychu'r gweithdy. I ganfod pryd mae 'na weithdy Cynllunio i Wneud Elw'n cymryd lle yn eich ardal chi, cysylltwch â Chris Duller ar 07530 174843.

Related Links & Publications