Grwpiau Effaith

Welsh English

Nod y grwpiau effaith hyn yw mynd i'r afael â materion o fewn y gadwyn gyflenwi.

Bydd y grwpiau'n delio â materion megis:

  • Cyfrif celloedd somatig
  • Taith tancer llaeth benodol sy'n casglu llaeth uchel mewn protein ar gyfer cynnyrch llaeth penodol
  • Problem iechyd benodol megis clefyd Johne's neu gloffni

Mae'r cymorth hwn ar gael i ffermwyr llaeth ledled Cymru. Fel rhan o'r modiwl, mae cymorth a chefnogaeth ar gael bob blwyddyn ar gyfer 12 grŵp effaith, a'r cyntaf i'r felin fydd hi.

Unwaith bod testun wedi'i bennu, bydd grŵp effaith yn cael ei sefydlu. Unwaith eu bod wedi'u sefydlu, bydd gan y grwpiau yr hawl i gael cymorth; un ai ar gyfer siaradwyr, prosiectau arddangos neu ymweliadau ag astudiaethau achos.

Gall cyfarfodydd grŵp amrywio o gyfarfodydd addysgiadol damcaniaethol gyda siaradwyr arbenigol, i sesiynau ymarferol ar ffermydd.

I gofrestru ar gyfer gweithdy neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Dafydd Thomas ar 01554 748592 neu drwy e-bost dafydd.thomas@colegsirgar.ac.uk

Related Links & Publications