Godro

Welsh English

Godro

Mae Godro yn gylchlythyr a gyhoeddir bob yn ail fis ar gyfer y diwydiant llaeth yng Nghymru.

Y nod yw sicrhau bod ffermwyr llaeth yng Nghymru'n elwa o gylchlythyr sy'n rhoi'r sylw pennaf i newyddion allweddol y diwydiant yng Nghymru. Mae'n anelu hefyd at gyflenwi ffermwyr llaeth yng Nghymru â phopeth maen nhw angen ei wybod am y diwydiant yng Nghymru trwy gyfrwng erthyglau technegol, addysgiadol a difyr.

Os oes gennych chi unrhyw adborth neu awgrymiadau ar gyfer cynnwys rhifynnau pellach, cysylltwch â'r golygydd, Menna Davies ar 07875 098173 neu drwy e-bost godro@dairyco.org.uk. Gyda'ch help chi, gallwn sicrhau bod y cylchlythyr hwn yn cynnwys popeth sydd ei angen ar gyfer y sector llaeth yng Nghymru.

Related Links & Publications