Digwyddiadau Iechyd y Fuches Laeth

Welsh English

Dairy Health Events

Mae iechyd a lles yr holl anifeiliaid sy'n perthyn i'r fuches laeth yn hynod o bwysig er mwyn gwneud elw a chynhyrchu llaeth yn effeithlon. Mae sicrhau bod buwch yn ffit ac yn iach yn golygu ei bod yn fwy ffrwythlon, yn cynhyrchu mwy o laeth, yn byw'n hirach ac yn gwrthsefyll heintiau, yn ogystal â lleihau costau.

Dan y modiwl hwn, cynhelir chwe digwyddiad iechyd anifeiliaid arbenigol bob blwyddyn, ar bynciau sy'n cynnwys:

  • Mastitis
  • Cloffni
  • Stoc Ifanc
  • Clefydau Heintus
  • Maeth
  • Ffrwythlondeb

Bydd arbenigwyr blaenllaw o fewn y diwydiant yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ffermwyr ynghylch iechyd anifeiliaid.

Bydd y digwyddiadau hyn hefyd yn cynnwys amrywiaeth o stondinau masnach, fydd yn darparu ffermwyr gyda'r cwbl sydd ei angen arnynt i sicrhau iechyd y fuches laeth, a hynny 'dan yr un to'.

Bwriad y digwyddiadau yw gwella dyfnder gwybodaeth ffermwyr Cymru ar bob agwedd sy'n ymwneud ag iechyd o fewn y fuches laeth.

Related Links & Publications