Cydweithio

Contract Stock Rearing

Welsh English

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddwy agwedd wahanol: Mentrau Cydweithredol a Grwpiau Effaith.

Mentrau Cydweithredol

Darperir cymorth i unigolion sydd am archwilio buddiannau posib gweithio ar y cyd ar fentrau cydweithredol.

Cynhelir cyfres o gyfarfodydd agored ledled Cymru sy'n canolbwyntio ar y gwahanol fathau o Fentrau Cydweithredol sydd ar gael i ffermwyr llaeth yng Nghymru.

Yn ystod y cyfarfodydd, bydd arbenigwyr yn y maes yn darparu gwybodaeth am y rhagolygon yn gyffredinol i fentrau cydweithredol presennol, megis magu ar gontract, ffermio contract, rhannu'r godro, partneriaethau, tyfu cnydau a chytundebau tenantiaeth busnes fferm.

Bydd ffermwyr sy'n mynegi diddordeb yn y cyfarfodydd agored yn cael y cyfle i ymweld â fferm weithredol lle mae 'na fenter gydweithredol ar waith, fel bod ffermwyr yn cael y cyfle i ofyn cwestiynau a chael atebion o bersbectif ffermwr.

Yn dilyn yr ymweliad fferm, trefnir gweithdy i roi arweiniad pellach i'r ffermwyr ar faterion cyfreithiol, treth, rheoliadau a rheolaeth sy'n codi yn sgil mentrau cydweithredol.

Mae cyfres o lyfrynnau a thaflenni ffeithiau am astudiaethau achos ar gael i ffermwyr, sy'n darlunio manteision ac anfanteision mentrau cydweithredol, yn ogystal â'r gwahanol fathau o gytundebau sydd ar gael.

I gofrestru ar gyfer gweithdy neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Dafydd Thomas ar 01554 748592 neu drwy e-bost: dafydd.thomas@colegsirgar.ac.uk 

Related Links & Publications