Prosiect Gwella’r Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru

Welsh English

Nod y prosiect yw atgyfnerthu'r diwydiant llaeth yng Nghymru a sicrhau ei fod yn parhau i fod yn ddewis gyrfa ymarferol i bobl ifanc.

Gwneir y prosiect 'Gwella'r Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru' yn bosibl trwy Gynllun Effeithlonrwydd y Gadwyn Gyflenwi, sy'n rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013, a ariannir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, ac mae'n cael ei redeg gan DairyCo a'r Ganolfan Datblygu Llaeth.

Mae'r prosiect yn cynnwys chwe modiwl, gyda phob un yn anelu at wella effeithlonrwydd o fewn y Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru.