Datum Cymru DairyCo

Welsh English

Datum yw'r gwasanaeth gwybodaeth am y farchnad a ddarperir gan DairyCo, sy'n rhoi darlun clir o'r marchnadoedd llaeth ac yn helpu ffermwyr a'r rhai sy'n rhan o'r diwydiant i wneud penderfyniadau busnes gwybodus.

Nod Datum Cymru yw darparu ffermwyr yng Nghymru â gwybodaeth sy'n benodol i Gymru.

Cliciwch ar y penawdau isod i weld data penodol i Gymru, neu i weld data Prydain Fawr a'r Deyrnas Unedig ewch i adran Datum o'r wefan hon.

Mewnbynnau Fferm

Prisiau Buchod a Heffrod yng Nghymru

Prisiau Porthiant yng Nghymru

Prisiau Gwrtaith yng Nghymru

Prisiau Tir

Prisiau Tir

Prisiau Rhent

Data Fferm

Nifer y Buchod yng Nghymru

Nifer y Cynhyrchwyr yng Nghymru

Costiadau Llaeth Kingshay ar gyfer Cymru

Incwm Ffermydd Llaeth - Incwm Busnesau Ffermio

Incwm Ffermydd Llaeth - Incwm Net Ffermydd

 

 

 

 

 

 

 

Related Links & Publications